Tietosuojakäytäntö

Made by Choice ("me", "me" tai "meidän") toimii https://madebychoice.com verkkosivuilla (jäljempänä "Palvelu").

Tällä sivulla kerrotaan käytännöistämme, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät Palveluamme, sekä valinnoista, jotka olet liittänyt näihin tietoihin.

Käytämme tietojasi palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt tietojen keräämisen ja käytön tämän käytännön mukaisesti. Ellei tässä tietosuojaselosteessa toisin määritellä, tässä tietosuojakäytännössä käytetyillä termeillä on samat merkitykset kuin käyttöehdoissamme, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://madebychoice.com

 

Määritelmät

Palvelu
Palvelu on https://madebychoice.com Made by Choicen ylläpitämä verkkosivusto.

Henkilökohtaiset tiedot
Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja elävästä henkilöstä, joka voidaan tunnistaa näistä tiedoista (tai niistä ja muista tiedoista, jotka ovat hallussamme tai jotka todennäköisesti tulevat halluksemme).

Käyttötiedot
Käyttötiedot ovat joko Palvelun käytön tai itse Palvelun infrastruktuurin tuottamia automaattisesti kerättyjä tietoja (esimerkiksi sivulla käynnin kesto).

Keksit
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka on tallennettu laitteellesi (tietokoneelle tai mobiililaitteelle).

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka (joko yksin tai yhdessä tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa) määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja tavan.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksia varten olemme henkilötietojesi rekisterinpitäjä.

Tietojen käsittelijät (tai palveluntarjoajat)
Tietojen käsittelijällä (tai Palveluntarjoajalla) tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käsittelee tietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Saatamme käyttää eri Palveluntarjoajien palveluita käsitelläksemme tietojasi tehokkaammin.

Rekisteröity (tai käyttäjä)
Rekisteröity on kuka tahansa elävä henkilö, joka käyttää Palveluamme ja on henkilötietojen kohteena.

 

Tietojen kerääminen ja käyttö

Keräämme useita erityyppisiä tietoja eri tarkoituksiin tarjotaksemme ja parantaaksemme palveluamme sinulle.

Kerättyjen tietojen tyypit

Henkilökohtaiset tiedot

Palveluamme käyttäessämme saatamme pyytää sinua antamaan meille tiettyjä henkilökohtaisia tunnistetietoja, joiden avulla voidaan ottaa yhteyttä sinuun tai tunnistaa sinut ("Henkilötiedot"). Henkilökohtaisia tunnistetietoja voivat olla, mutta niihin rajoittumatta:

Sähköpostiosoite
Evästeet ja käyttötiedot

Voimme käyttää henkilötietojasi ottaaksemme sinuun yhteyttä uutiskirjeiden, markkinointi- tai mainosmateriaalien ja muiden sinua mahdollisesti kiinnostavien tietojen toimittamiseksi. Voit kieltäytyä vastaanottamasta jotakin tai kaikkia näistä ilmoituksista meiltä seuraamalla tilauksen peruutuslinkkiä tai ohjeita, jotka ovat lähettämässämme sähköpostissa tai ottamalla meihin yhteyttä.

Käyttötiedot

Saatamme myös kerätä tietoja siitä, kuinka Palvelua käytetään ja miten sitä käytetään ("Käyttötiedot"). Nämä käyttötiedot voivat sisältää tietoja, kuten tietokoneesi Internet-protokolla-osoitteen (esim. IP-osoitteen), selaimen tyypin, selainversion, Palvelumme sivut, joilla vierailet, vierailusi kellonaika ja päivämäärä, näillä sivuilla käytetty aika, yksilöllinen laitetunnisteet ja muut diagnostiset tiedot.

 

Seuranta- ja evästetiedot

Käytämme evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita seurataksemme toimintaamme Palvelussamme ja säilytämme tiettyjä tietoja.

Evästeet ovat tiedostoja, joissa on pieni määrä tietoa ja jotka voivat sisältää anonyymin yksilöllisen tunnisteen. Evästeet lähetetään selaimellesi verkkosivustolta ja tallennetaan laitteellesi. Myös muita seurantatekniikoita, kuten majakoita, tunnisteita ja komentosarjoja, käytetään tietojen keräämiseen ja seurantaan sekä Palvelumme parantamiseen ja analysointiin.

Voit ohjeistaa selaimesi kieltäytymään kaikista evästeistä tai ilmoittamaan, kun evästettä lähetetään. Jos et kuitenkaan hyväksy evästeitä, et ehkä voi käyttää kaikkia Palvelumme osia.

Esimerkkejä käyttämistämme evästeistä:
Istuntoevästeet. Käytämme Istuntoevästeitä Palvelumme toimintaan.
Ensisijaiset evästeet. Käytämme asetusevästeitä muistaaksemme mieltymyksesi ja erilaiset asetuksesi.
Turvallisuusevästeet. Käytämme turvallisuusevästeitä turvallisuussyistä.

 

Tietojen käyttö

Made By Choice käyttää kerättyjä tietoja eri tarkoituksiin:

Palvelumme tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi
Ilmoittaaksemme sinulle Palvelumme muutoksista
Jotta voit osallistua Palvelumme interaktiivisiin ominaisuuksiin, kun haluat tehdä niin
Asiakastuen tarjoaminen
Keräämme analyyseja tai arvokasta tietoa, jotta voimme parantaa palveluamme
Valvoaksemme Palvelumme käyttöä
Teknisten ongelmien havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi
Tarjotaksemme sinulle uutisia, erikoistarjouksia ja yleistä tietoa muista tarjoamistamme tuotteista, palveluista ja tapahtumista, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, jotka olet jo ostanut tai joista olet tiedustellut, ellet ole päättänyt olla vastaanottamatta tällaisia tietoja

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti

Jos olet Euroopan talousalueelta (ETA), Made by Choice -oikeudellinen perusta tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen henkilötietojen keräämiselle ja käytölle riippuu keräämistämme henkilötiedoista ja tietystä kontekstista, jossa keräämme niitä.

Made by Choice voi käsitellä henkilötietojasi, koska:
Meidän on tehtävä sopimus kanssasi
Olet antanut meille luvan tehdä niin
Käsittely on oikeutettujen etujemme mukaista, eikä sinun oikeutesi noudattaa lakia syrjäytä sitä

 

Tietojen säilyttäminen

Made by Choice säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi (esimerkiksi jos meidän on säilytettävä tietosi sovellettavien lakien noudattamiseksi), ratkaistaksemme riita-asioita ja pannaksemme täytäntöön oikeudelliset sopimuksemme ja käytäntömme.

Made by Choice säilyttää myös käyttötiedot sisäisiä analyysejä varten. Käyttötietoja säilytetään yleensä lyhyemmän ajan, paitsi jos näitä tietoja käytetään turvallisuuden vahvistamiseen tai Palvelumme toimivuuden parantamiseen tai olemme lain mukaan velvollisia säilyttämään nämä tiedot pidempään.

 

Tietojen siirto

Tietosi, mukaan lukien henkilötiedot, voidaan siirtää – ja niitä voidaan ylläpitää – tietokoneilla, jotka sijaitsevat osavaltiosi, provinssin, maan tai muun valtion lainkäyttöalueen ulkopuolella, missä tietosuojalait voivat poiketa lainkäyttöalueesi vastaavista.

Jos olet Suomen ulkopuolella ja päätät antaa meille tietoja, huomioi, että siirrämme tiedot, mukaan lukien Henkilötiedot, Suomeen ja käsittelemme niitä siellä.

Suostumus tälle tietosuojakäytännölle ja sen jälkeen tällaisten tietojen toimittaminen edustaa suostumustasi kyseiseen siirtoon.

Made by Choice ryhtyy kaikkiin kohtuudella tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, eikä henkilötietojasi siirretä organisaatiolle tai maalle, ellei käytössä ole riittävää valvontaa, mukaan lukien tietojesi ja muiden henkilötietojesi turvallisuus.

 

Tietojen paljastaminen

Ilmoitus lainvalvontaviranomaisille

Tietyissä olosuhteissa Made by Choice voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietosi, jos laki niin vaatii tai vastauksena viranomaisten (esim. tuomioistuimen tai valtion viraston) päteviin pyyntöihin.

Lailliset vaatimukset

Made by Choice voi paljastaa henkilötietojasi vilpittömässä mielessä, että tällainen toimenpide on tarpeen:

Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
Suojella ja puolustaa Made by Choicen oikeuksia tai omaisuutta
Palveluun liittyvien mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi tai tutkimiseksi
Palvelun käyttäjien tai yleisön henkilökohtaisen turvallisuuden suojelemiseksi
Suojatakseen lakisääteiseltä vastuulta

 

Tietoturva

Tietojesi turvallisuus on meille tärkeää, mutta muista, että mikään Internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto tai sähköinen tallennustapa ei ole 100 % turvattu. Vaikka pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttäviä keinoja henkilötietojesi suojaamiseen, emme voi taata niiden ehdotonta turvallisuutta.

Tietosuojaoikeutesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti

Jos asut Euroopan talousalueella (ETA), sinulla on tietyt tietosuojaoikeudet. Made by Choice pyrkii ryhtymään kohtuullisiin toimiin, jotta voit korjata, muuttaa, poistaa tai rajoittaa henkilötietojesi käyttöä.

Jos haluat saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja meillä on sinusta ja jos haluat, että ne poistetaan järjestelmistämme, ota meihin yhteyttä.

Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:

Oikeus tarkastella, päivittää tai poistaa tietoja, jotka meillä on sinusta. Aina kun mahdollista, voit käyttää henkilötietojasi, päivittää niitä tai pyytää niiden poistamista suoraan tilisi asetusosiossa. Jos et pysty suorittamaan näitä toimia itse, ota yhteyttä auttamaan sinua.
Oikaisuoikeus. Sinulla on oikeus saada tietosi oikaistuiksi, jos tiedot ovat epätarkkoja tai puutteellisia.
Oikeus vastustaa. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
Oikeus rajoittaa. Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada kopio tiedoista, joita meillä on sinusta jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa ja yleisesti käytetyssä muodossa.
Oikeus peruuttaa suostumus. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jos Made by Choice luotti suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.

Huomaa, että saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin vastaamme tällaisiin pyyntöihin.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä. Lisätietoja saat paikalliselta tietosuojaviranomaiselta Euroopan talousalueella (ETA).

 

Palveluntarjoajat

Saatamme palkata kolmansien osapuolien yrityksiä ja henkilöitä helpottamaan Palveluamme ("Palveluntarjoajat"), tarjoamaan Palvelua puolestamme, suorittamaan Palveluun liittyviä palveluita tai auttamaan meitä analysoimaan, kuinka Palvelumme käytetään.

Näillä kolmansilla osapuolilla on pääsy henkilötietoihisi vain näiden tehtävien suorittamiseksi puolestamme, ja he ovat velvollisia olemaan paljastamatta tai käyttämättä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 

Analytics

Saatamme käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia valvomaan ja analysoimaan Palvelumme käyttöä.

Google Analytics
Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu, joka seuraa ja raportoi verkkosivuston liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja Palvelumme käytön seuraamiseen ja seurantaan. Nämä tiedot jaetaan muiden Google-palvelujen kanssa. Google voi käyttää kerättyjä tietoja oman mainosverkostonsa mainosten kontekstualisointiin ja personointiin.

Voit kieltäytyä antamasta toimintaasi Palvelussa Google Analyticsin saataville asentamalla Google Analyticsin opt-out-selaimen lisäosan. Laajennus estää Google Analyticsin JavaScriptiä (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta Google Analyticsin kanssa tietoja käyntitoiminnasta.

Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä on Googlen tietosuoja ja ehdot -sivulla: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

 

Käyttäytymiseen perustuva uudelleenmarkkinointi

Made by Choice käyttää uudelleenmarkkinointipalveluita mainostaakseen sinulle kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, kun olet vieraillut Palvelussamme. Me ja kolmannen osapuolen toimittajamme käytämme evästeitä tiedottaaksemme, optimoidaksemme ja näyttääksemme mainoksia aiempien käyntiesi perusteella palvelussamme.

Google AdWords
Google AdWords -uudelleenmarkkinointipalvelun tarjoaa Google Inc.

Voit poistaa Google Analyticsin näyttömainonnasta käytöstä ja muokata Google Display -verkoston mainoksia käymällä Google-mainosasetukset-sivulla: http://www.google.com/settings/ads

Google suosittelee myös Google Analytics Opt-out Browser -lisäosan asentamista - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - verkkoselaimellesi. Google Analytics Opt-out Browser Add-on tarjoaa vierailijoille mahdollisuuden estää Google Analyticsia keräämästä ja käyttämästä heidän tietojaan.

Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä on Googlen tietosuoja ja ehdot -sivulla: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Facebook
Facebookin uudelleenmarkkinointipalvelun tarjoaa Facebook Inc.

Saat lisätietoja kiinnostuksiin perustuvasta mainonnasta Facebookissa vierailemalla tällä sivulla: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Voit kieltäytyä Facebookin kiinnostuksiin perustuvista mainoksista noudattamalla näitä Facebookin ohjeita: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook noudattaa Digital Advertising Alliancen vahvistamia käyttäytymiseen perustuvan online-mainonnan itsesäätelyperiaatteita. Voit myös kieltäytyä Facebookista ja muista osallistuvista yrityksistä Digital Advertising Alliancen kautta Yhdysvalloissa http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada Kanadassa http://youradchoices.ca/ tai European Interactive Digital Advertising Alliance Euroopassa http://www.youronlinechoices.eu/tai poista se käytöstä mobiililaitteesi asetuksista.

Lisätietoja Facebookin tietosuojakäytännöistä on Facebookin tietosuojakäytännössä: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Linkit muille sivustoille
Palvelumme voi sisältää linkkejä muille sivustoille, joita emme hallinnoi. Jos napsautat kolmannen osapuolen linkkiä, sinut ohjataan kyseisen kolmannen osapuolen sivustolle. Suosittelemme, että tutustut jokaisen vierailemasi sivuston tietosuojakäytäntöön.

Emme voi valvoa kolmansien osapuolien sivustojen tai palveluiden sisältöä, tietosuojakäytäntöjä tai käytäntöjä emmekä ota niistä vastuuta.

 

Lasten yksityisyys

Palvelumme ei koske alle 18-vuotiaita ("Lapset").

Emme tietoisesti kerää henkilökohtaisia tunnistetietoja keneltäkään alle 18-vuotiaalta. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja tiedät, että lapsesi on toimittanut meille henkilötietoja, ota meihin yhteyttä. Jos saamme tietoomme, että olemme keränneet henkilötietoja lapsilta ilman vanhempien suostumusta, ryhdymme toimenpiteisiin poistaaksemme kyseiset tiedot palvelimiltamme.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Saatamme päivittää tietosuojakäytäntöämme ajoittain. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista julkaisemalla uuden tietosuojakäytännön tällä sivulla.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse ja/tai näkyvällä ilmoituksella palvelussamme ennen muutoksen voimaantuloa ja päivitämme "voimaantulopäivämäärän" tämän tietosuojakäytännön yläosassa.

Sinua kehotetaan tarkistamaan tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Tämän tietosuojakäytännön muutokset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan tällä sivulla.

 

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, ota meihin yhteyttä:
Sähköpostitse: sales@madebychoice.com